Informacje o badaniu

Badanie polskiej branży outsourcing contact center jest prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Pierwsza edycja badania została przeprowadzona w roku 2014. Raporty z poprzednich edycji badania są dostępne dla zainteresowanych osób w biurze organizatora.

W ramach badania zidentyfikowane zostały firmy, które informują za pośrednictwem stron internetowych, że świadczą na terenie Polski usługi zdalnej komunikacji z klientami na zlecenie.

Do wszystkich tych firm skierowane zostały pytania o skalę i charakter działań w postaci ustandaryzowanej ankiety.

Dane otrzymane od firm, które zdecydują się wziąć udział w badaniu zostaną opracowane w formie analiz statystycznych i opublikowane w formie raportu szczegółowego oraz executive summary z badania.

Bieżąca edycja badania zostanie przeprowadzona w listopadzie a analizy dostępne będą w grudniu br.

W przypadku pytań dot. badania - w szczególności zgłoszenia firmy jako dostawcy usług cc prosimy o kontakt z:

Marcin Sosnowski - Dyrektor ds. rynku contact center

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

marcin.sosnowski@smb.pl, 692 174 347 lub outsourcingcc@smb.pl