Platforma polskiej branży

outsourcing contact center

prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Serwis poświęcony polskiej branży outsourcing contact center, czyli usługom zdalnej komunikacji z klientami realizowanymi na zlecenie.

Serwis zawiera informacje o:

  • dostawcach usług CC działających na terenie Polski, w tym liderach rynku,

  • istotnych warunkach świadczenia usług, w tym regulacjach prawnych,

  • standardach oraz najlepszych praktykach współpracy między dostawcami i klientami,

  • innych zagadnieniach istotnych dla branży.