Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem branży outsourcing contact center w Polsce, a także tego serwisu  prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz. Formularz umożliwia w szczególności:


Możliwy jest także bezpośredni kontakt z:

Marcin Sosnowski

Dyrektor ds. rynku contact center

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

tel.: 692 174 347

e-mail: marcin.sosnowski@smb.pl