Podsumowanie roku 2021 w branży zdalnej komunikacji z klientami

Wprowadzenie

Rok 2021 był kolejnym, w którym branża contact center rozwijała się intensywnie. Wymuszone przez Covid-19 zmiany w sposobie naszego funkcjonowania oraz idące za tym zmiany w zwyczajach i preferencjach konsumentów spowodowały, że zdalna komunikacja z klientami stała się wiodącą formą interakcji między firmami i ich odbiorcami. Firmy, które to zrozumiały i szybko dostosowały się do nowych wymagań wygrały i mogą planować dalszy rozwój. A sprawne contact center wydaje się dziś podstawą skutecznej interakcji z klientami na rynku. Zapytaliśmy ludzi, którzy na co dzień zajmują się tymi zagadnieniami, z jakimi wnioskami kończą rok 2021.

7 firm, które zainicjowało projekt badania polskiej branży outsourcingu usług CC (Arteria, OPS Talent, Simio Polska, Sitel Polska, Teleperformance Poslka, Voice Contact Center) otwarcie opowiada o blaskach i cieniach prowadzenia tego biznesu w blasku bycia liderem rynku i w cieniu pandemii.