Branżowe standardy

W tej części serwisu publikowane będą informacje na temat standardów branżowych, w tym kluczowych regulacji prawnych, samoregulacji oraz rozwiązań profesjonalizujących działalność dostawców usług contact center oraz zasady współpracy między nimi a firmami zlecającymi usługi.