Informacje o branży

W tej sekcji serwisu znajdować się będą najważniejsze informacje o branży dostawców usług contact center.

Aktualne dane zostaną opublikowane po opracowaniu raportu z najnowszego badania branży w grudniu 2021.

Wielkość rynku

Aktualnie na polskim rynku działa ponad 100 firm różnej wielkości oferujących usługi zdalnej komunikacji z klientami na zlecenie. Są to zarówno firmy polskie, jak również polskie oddziały firm międzynarodowych.

Świadczone usługi

Dostawcy oferują swoim klientom szeroki zakres usług. W dalszym ciągu istotnym typem projektów przekazywanych do realizacji w modelu outsourcingowym są kampanie telemarketingowe - w dużej części o charakterze sprzedażowym. Coraz częściej jednak klienci przekazują do realizacji przez partnerów outsourcingowych skomplikowane projekty obsługowe. Dostawcy realizują procesy komunikacji z klientami za pośrednictwem wszystkich nowoczesnych kanałów zdalnych (telefon, mail, chat, social media).

Trendy

W tym miejscu znajdować się będą informacje o najważniejszych zmianach i kierunkach rozwoju rynku.

Dane o branży, w tym informacje o dostawcach i analizy statystyczne zostaną opracowane na podstawie prowadzonego aktualnie przez SMB badania wśród firm - dostawców usług cc (Badanie branży outsourcing contact center).

Podstawowe dane statystyczne o rynku dostępne będą w Executive Summary z badania (do pobrania bezpłatnie tutaj).